Grondgebonden zonnestroomprojecten (zonneweides / zonneparken)

KiesZon ontwikkelt, financiert, realiseert en exploiteert grootschalige zonnestroomprojecten, voor dakgebonden systemen, maar óók voor grondgebonden systemen. De solar revolutie laat zich namelijk niet beperken tot alleen daken en als we de 2020 doelstellingen willen behalen, moeten we, vanzelfsprekend rekening houden met alle betrokken partijen, zoveel mogelijk schone en duurzame energie zien op te wekken met behulp van zonnepanelen, op zowel dak als land.

Grondgebonden zonnestroomprojecten worden vaak een veldopstelling genoemd of, wat vaak in de terugkomt als erover gecommuniceerd wordt, een zonneweide, zonne-akker of zonnepark. KiesZon hanteert in de regel de benaming zonneweide en is momenteel met meerdere partijen ver in de ontwikkelfase van enkele zonneweides.

Bij een zonneweide zijn er doorgaans twee mogelijkheden, de zonnepanelen in een zuid opstelling monteren of in een oost-west opstelling. Afhankelijk van de ligging en vorm van het veld, de beschikbare vierkante meters en de gewenste / benodigde energieopbrengst, bepalen onze inhouse engineers voor welke opstelling gekozen dient te worden.

[nieuw-november-2017] - Weide-met-schaap                                                                                   Zonnepanelen in zuid opstelling 

[nieuw-november-2017] - Zonneweide-Oost-West                                                                                    Zonnepanelen in oost-west opstelling

Met betrekking tot financiering zijn er ook diverse mogelijkheden, zo kan een zonneweide tot stand komen met behulp van SDE+ subsidie, crowdfunding, een postcoderoos of met een investering. KiesZon is in staat elke vorm toe te passen, al geeft zij de voorkeur aan crowdfunding en / of een postcoderoos. Op die wijze heeft de omgeving het meeste profijt van de totstandkoming van een zonneweide.

Daarnaast is de landschappelijke inpassing erg belangrijk. Een zonneweide neemt in de regel enkele hectares in beslag, het is daarom erg belangrijk goed te kijken naar hoe het park zo goed mogelijk op kan gaan in de omgeving en dat de weide geen belasting vormt voor de omgeving. KiesZon houdt standaard rekening met een strakke (en met de omgeving afgestemde) landschappelijke inpassing. Trouw wijdde daar een artikel aan.

[nieuw-november-2017] - Zonneweide-pad 
                                                                                    Voorbeeld visualisatie landschappelijke inpassing zonneweide

Voor meer informatie over zonneweides / zonneparken / zonnestroomprojecten in veldopstelling, neem contact op met onze accountmanager zonneweides: Marc van de Pol. Dat kan per mail, of per telefoon door ons algemeen nummer te bellen: 085 782 0050.


Voor algemene info over zonnestroomprojecten (dak / land) stuurt u een bericht naar info@kieszon.nl of vult u het contactformulier onderaan deze pagina in!