Alle kennis onder één dak

KiesZon heeft door de jaren heen hard gewerkt aan het ontwikkelen van het perfecte proces (voor dakhuur, operational lease en koop), van het eerste gesprek tot aan de jaarlijkse onderhoudsbeurt. Voorheen was KiesZon nog afhankelijk van andere partijen in dit proces. Om de onzekerheden van die andere partijen weg te nemen heeft KiesZon ervoor gekozen het gehele proces onder haar eigen dak te brengen. Alles in eigen beheer en daarmee goed controleerbaar en aanpasbaar. De vier pijlers die onze werkwijze ondersteunen zijn ontwikkeling, financiering, realisatie en exploitatie.

Ontwikkeling
Onder ontwikkeling verstaan wij het engineeren van het zonnestroomproject. Dat wordt verzorgd door een team van eigen engineers. Zij berekenen hoeveel vermogen (lees: aantal panelen) er op het dak(en) passen; hoeveel energie er opgewekt zal worden (afhankelijk van de oriëntatie, de hellingshoek van de zonnepanelen, de locatie, het type panelen, de beschaduwing) en met behulp van het gecommuniceerde stroomverbruik wordt berekend hoeveel van de opgewekte energie er zelf gebruikt kan worden en hoeveel energie zal worden geleverd aan het net. Daarnaast wordt er in deze fase in samenspraak met de betreffende partner gekozen voor best passende oplossing voor het duurzame vraagstuk. Is dat een zonnestroomproject binnen een operational lease model, een koopmodel of mogelijk binnen een dakhuurmodel? Er wordt altijd op een transparante wijze gewerkt naar een oplossing die voor alle partijen een verbetering en verduurzaming van de huidige situatie betekent.

                                                               [web] - Engineering
                                                                                                                      Voorbeeld engineering

Financiering
Het regelen van de financiering benadert KiesZon op verschillende manieren, elk afhankelijk van de situatie van de betreffende partner. In het verleden heeft KiesZon zonnestroomprojecten gefinancierd met behulp van crowdfunding, in samenwerking met de ASN Bank of, en dat is de meest voorkomende wijze, door SDE+ subsidie aan te vragen. SDE+ subsidie is subsidie die wordt verstrekt door de overheid om het gebruik van duurzame energie te stimuleren. KiesZon regelt de volledige aanvraag van de subsidie en verkrijgt zo, in afstemming met de betreffende partner, de benodigde financiering voor het zonnestroomproject. Een laatste optie met betrekking tot financiering is het zonnestroomproject direct te kopen als partner, dit is echter geen must en daarom is het grootste gedeelte van het portfolio van KiesZon tot stand gekomen zonder een eigen investering van de betreffende partner.

Realisatie
Nadat de detailengineering is voltooid en door een externe partij is goedgekeurd (standaard kwaliteitscontrole) en nadat de financiering is geregeld, volgt de realisatie van het zonnestroomproject. Dit gebeurt, wederom, volledig in eigen beheer. Eigen projectleiders en eigen opzichters / uitvoerders zorgen ervoor dat de realisatie soepel en volgens een strakke planning verloopt. Dit om een optimaal presterend zonnestroomproject te kunnen opleveren en garanderen.

                                                                                         [rhenus] - Controle-legplan-3
                                                                                                                Projectleider controleert het legplan

Exploitatie
Nadat een zonnestroomproject is opgeleverd, in bedrijf is gesteld en door een externe partij is goedgekeurd, wordt het project binnen KiesZon overgedragen aan de afdeling O&M, die het project exploiteert. Dat houdt concreet in dat er, met eigen monteurs, preventief en correctief onderhoud wordt verrichten, dat de energieopwekking dagelijks gemonitord wordt door een analist en dat eventuele problemen binnen 24 uur gerapporteerd en behandeld worden. Deze afdeling is in het leven geroepen om de zonnestroomprojecten in het portfolio van KiesZon optimaal te laten presteren en renderen.

                                                                 [web] - Servicemonteur
                                                                                       Servicemonteur verricht onderhoud aan zonnestroomproject Jumbo

Door op deze manier te werk te gaan, kunnen wij garanties bieden waar wij achter staan, en waarvan wij weten dat we ze de komende 15 tot 20 jaar kunnen blijven bieden. Zelf duurzame energie opwekken met behulp van zonnepanelen is met de opties die KiesZon biedt, dakhuur, operational lease en koop, en de totaal ontzorgende werkwijze van KiesZon binnen handbereik.

Vrijblijvend praten met één van onze accountmanagers of KiesZon in Rosmalen bezoeken? Stuur ons een bericht met uw gegevens en wij nemen contact op.